Persondatapolitik

Som led i indgåelsen af aftale om forespurgt arbejde behandler AS Tømrer ApS en række almindelige personoplysninger vedrørende dig (navn, adresse, e-mail etc.). I henhold til databeskyttelsesforordningen er vi forpligtet til at informere dig om følgende (Herunder er AS Tømrer ApS ”dataansvarlig”):

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig. Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af enterpriseopgaven for dig.

Personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder eller andre relevante rådgivere, med henblik på, at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelse af aftalen med dig kan AS Tømrer ApS indhente almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder, hvis dette er påkrævet.

AS Tømrer ApS vil opbevare dine personoplysninger så længe, det er påkrævet som dokumentation til de offentlige instanser, lovkrav og de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, som AS Tømrer ApS behandler om dig:

Du kan læse mere om dine rettigheder og databeskyttelsesreglerne i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at AS Tømrer Aps ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

AS Tømrer ApS
Neder Jernhytvej 10
6500 Vojens
CVR. 29823618
Tlf: 28 97 30 21
Mail: as@astoemrer.dk